Overheidssteun voor e-facturatie

Gepubliceerd op 12 augustus, 2020

Elke KMO en eenmanszaak die een investering doet in digitale betalings- en facturatiesystemen kan genieten van een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Je kan dus 13,5 % van het aankoopbedrag van jouw software aftrekken van de belastbare winst!

Via deze maatregel wil de federale overheid KMO’s en zelfstandigen beter ondersteunen om digitaal te transformeren. De e-factuur (elektronische factuur) vormt een prioriteit in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Naar schatting betekent de omschakeling naar elektronische facturatie in België een kostenbesparing van ongeveer 3,5 miljard euro per jaar*.

Kan u genieten van de digitale investeringsaftrek?

Bent u een KMO of zelfstandige (volgens de definitie van art. 15 van het wetboek van vennootschappen)? Voldoet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden (in het laatste afgesloten boekjaar)?

  • Max 9 miljoen euro jaaromzet  
  • Max 4,5 miljoen euro balanstotaal
  • Max 50 personeelsleden

Maximum één van deze 3 criteria mag overschreden worden om toch nog in aanmerking te komen.

Meer weten? Surf naar http://www.vlaio.be/maatregel/investeringsaftrek.

Heb je vragen omtrent e-facturatie, neem dan snel even contact met ons op. We helpen je met plezier verder.

Kris van Looy
12 augustus, 2020