Werkbon App

Neem afscheid van de papieren werkbon!

Field App

Stuur je techniekers digitaal aan via de werkbon app. Je techniekers ontvangen toegewezen werkbonnen op hun smartphone of tablet en kunnen zelf makkelijk een nieuwe werkbon aanmaken. De planner ziet de voortgang van iedere werkbon en de technieker kan onmiddellijk zijn uren en verbruikte materialen registreren. De administratieve afhandeling verloopt een heel stuk sneller, eenvoudiger en correcter en de factuur gaat dubbel zo snel de deur uit. Werk nog efficiënter met onze werkbon app.

Real-time koppeling tussen ERP en de werkbon app 

Haal real-time de juiste gegevens op zoals klanten, artikels, projectinformatie, dagplanningen, todo's,...

Laat je werkbon digitaal ondertekenen

Laat je klant onmiddellijk aftekenen na het uitvoeren van de werken. Zo hebben zowel jij als de klant meteen een duidelijk overzicht en bewijs van de gedane werken.

Altijd leesbaar, professioneel en snel

Geen onduidelijkheden, geen verloren werkbonnen, wat leidt tot een snellere facturatie van de geleverde prestaties.

Registreer werkuren, materiaal en kilometers op locatie

Tijd & verbruikt materiaal worden onmiddellijk teruggekoppeld richting ERP.

Volg makkelijk je todo's op

De technieker krijgt een duidelijk overzicht van zijn dagplanning en todo's per klant/project.  Allemaal op zak via de app.