Afschaffing van het 6%-attest in de bouwsector

Gepubliceerd op 28 januari 2022Geen 6% attest meer voor renovatiewerken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar

Het attest 6% BTW dat aannemers gebruikten bij de renovatie van woningen ouder dan 10 jaar is sinds 1 januari 2022 niet meer van toepassing. Het attest mocht verlaagd worden voor woningen ouder dan 10 jaar die hoofdzakelijk of uitsluitend voor privédoeleinden gebruikt worden. De overgangsperiode voor het uitfaseren van de attesten loopt tot 30 juni 2022. Vanaf dan zal het verplicht zijn om een standaardclausule te vermelden op elke factuur aan die buitengaat met 6% BTW.

Wat moet er vermeld worden op de factuur

Sinds 1 januari 2022 verdwijnt het verplichte gebruik van het 6% attest. Het attest wordt vervangen door een standaardclausule die op elke factuur waarop het 6% BTW-tarief van toepassing is. De vermelding houdt in dat de klant die een factuur ontvangt aan 6% BTW de plicht heeft om binnen de maand melding te maken bij de aannemer dat er geen toepassing kan zijn van het BTW-tarief. Indien de klant dit niet binnen de maand meldt vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer, m.a.w. de verantwoordelijkheid ligt bij de klant van de aannemer om aan te tonen dat het correcte BTW-tarief werd toegepast.

Indien de klant tijdig verwittigt, zal de aannemer dus een nieuwe factuur moeten opmaken aan 21% BTW.

De verklaring die op de factuur moet vermeld worden is de volgende:

"Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen." 


Overgangsregeling

Vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 bestaat er een overgangsregeling, waarbij het gebruik van de attesten blijft bestaan naast de nieuwe clausule op de factuur. Dit om de belastingplichtigen de tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe regeling.

Hannes Colpin
28 januari 2022